Hemoroidy

Termin hemoroidy pochodzi z greki i oznacza krwawienie. Z medycznego punktu widzenia hemoroidy są gęstym splotem naczyń krwionośnych znajdującym się w kanale odbytu, około 3-4 centymetry powyżej odbytu. Wyglądem przypominają one poduszeczki wypełnione krwią ułożone w szczelinach między wewnętrznym i zewnętrznym zwieraczem odbytu stanowiąc idealne uszczelnienie kanału. Są zatem strukturą anatomiczną.

Powstaje zatem pytanie co to są hemoroidy? Powszechnie stosowany termin odnosi się nie do budowy anatomicznej, ale do choroby hemoroidalnej, związanej z patologicznym zatrzymaniem krwi i tworzeniem się guzkowatych wypukłości w błonie śluzowej odbytu. Do ich powstania dochodzi na skutek utrudnionego odpływu krwi z naczyń miednicy mniejszej, do którego dochodzi w sytuacjach opisanych poniżej. W zależności od lokalizacji zmian wyróżniamy żylaki odbytu wewnętrzne, znajdujące się powyżej zwieracza odbytu oraz żylaki odbytu zewnętrzne znajdujące się poniżej tej struktury.

Najczęstszą przyczyną zaburzeń przepływu krwi w splotach żylnych są przewlekłe zaparcia spowodowane nieprawidłową dietą, chorobami przewodu pokarmowego oraz wszystkie stany chorobowe prowadzące do zwiększenia ciśnienia w jamie brzusznej (otyłość, nadciśnienie tętnicze, marskość wątroby).Zaliczyć należy tu również okres ciąży, w którym dochodzi do zwolnienia perystaltyki oraz wzrostu ciśnienia wewnątrzbrzusznego spowodowanego stale rosnącą macicą. Istotny jest tu również czynnik genetyczny, płeć pacjenta (kobiety chorują dwa razy częściej oraz jego wysoki status społeczny (wysoka pozycja zawodowa sprzyja spędzaniu wielu godzin w pracy i nieprzestrzeganie zasad higieny zdrowia, tj. prawidłowo zbilansowanej diety, minimalnej aktywności fizycznej itp.). Uwagę zwraca również wyraźny wzrost częstości zachorowań u osób w wieku podeszłym.

Statystyki dowodzą, iż hemoroidy odbytu są najczęstszą chorobą proktologiczną i stanowią jedną z najczęstszych przyczyn krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Ze względu na niespecyficzne objawy istotne jest przełamanie wstydu i udanie się na badanie kontrolne do lekarza rodzinnego. Rozpoznanie hemoroidów nie stanowi zwykle problemów, a samo badanie trwa kilka minut. Jest ono jednak istotne ze względu na ryzyko występowania groźnych chorób przewodu pokarmowego objawiających się podobnymi dolegliwościami.

żylaki odbytu
Hemoroidy czyli żylaki odbytu