Hemoroidy - Przyczyny

Hemoroidy stanowią istotny problem zarówno ze względu na skalę dolegliwości w życiu codziennym, jak i częstość występowania. Szacuje się, że na żylaki odbytu cierpi niemal połowa populacji. Scharakteryzujmy zatem najważniejsze przyczyny hemoroidów.

Głównym mechanizmem powstawania żylaków odbytu jest zwiększenie ciśnienia krwi w splotach żylnych kanału odbytu prowadzące do poszerzenia ich światła naczyniowego i nadmiernego rozciągania ściany. Do opisanej sytuacji dochodzi przede wszystkim u osób prowadzących siedzący tryb życia oraz niezwracających uwagi na swoją dietę. Obserwacje dowodzą, iż brak ruchu w połączeniu z dietą wysokowęglowodanową niskobłonnikową sprzyja występowaniu zaparć, które są jednym z podstawowych czynników wystąpienia choroby hemoroidalnej. Zaparcia wywierają swoje negatywne działanie w dwójnasób. Po pierwsze zalegające masy kałowe uciskają sploty naczyniowe skutecznie uniemożliwiając swobodny odpływ krwi, a po drugie są częstym powodem naprężania się podczas defekacji. Stałe przebywanie w toalecie i naprężania się powoduje wspomniane wcześniej podwyższenie ciśnienia wewątrzbrzusznego oraz wtórne poszerzenie ścian naczyń. Podwyższone ciśnienie w jamie brzusznej obserwowane jest również u osób otyłych oraz u kobiet w ciąży, których stale powiększająca się macica powoduje coraz większy ucisk na sąsiadujące narządy. W czasie ciąży dochodzi również do fizjologicznego zwiększenia ilości krwi w łożysku naczyniowym, które uznane zostało za drugi mechanizm powstawania hemoroidów. Zwiększony przepływ krwi przez naczynia krwionośne, w tym sploty żylne odbytu widoczny jest również po spożyciu alkoholu oraz intensywnie przyprawionych potraw.

Przyczyny hemoroidów należy także upatrywać w genetyce. Predyspozycje genetyczne stanowią istotny czynnik ryzyka żylaków odbytu głównie u kobiet w ciąży. Delikatne naczynia z tendencją do pękania mogą zapowiadać problemy z nieprawidłowym poszerzeniem naczyń w kanale odbytu.

hemoroidy - przczyny
przyczyny powstawania hemoroidów